« terug naar vorige pagina

Praktijkorganisatie

Praktijkinformatie huisartsenpraktijk de Weide

Huisartsenpraktijk de Weide is gevestigd in het oostelijke deel van Culemborg.
In de praktijk werken drie huisartsen in maatschapsverband en 1 vaste waarnemend huisarts. In het team werken assistenten, verpleegkundigen, een praktijkondersteuner GGZ.

Onze kleine groepspraktijk biedt huisartsenzorg voor inwoners van Culemborg en Beusichem.

De huisartsenpraktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Culemborg. Het Gezondheidscentrum Culemborg is sinds 2015 gehuisvest in de oude Rijk van Gaasbeekschool. 

Contactgegevens

Huisartsenpraktijk de Weide

Constantijnlaan 2F

4101 JK Culemborg

T: 0345- 514110

Algemeen

 • Huisartsen

  Alle huisartsen leveren huisartsgeneeskunde zorg over de volle breedte van het vak, inclusief de kleine verrichtingen en het plaatsen van spiraaltjes. De huisartsen zorgen voor vlotte diagnostiek, passende behandeling en begeleiding bij de verschillende zorgvragen van onze patiënten.

  Doktersassistenten

  De doktersassistenten vormen het eerste aanspreekpunt van de praktijk. Zij plannen de afspraken in. De doktersassistenten zijn geschoold in het inschatten van de medische urgentie. Dit helpt om de juiste zorg op het juiste moment te bieden. De doktersassistenten geven zelfstandig advies aan de telefoon of per e-consult. Alle gegeven adviezen worden gecontroleerd door de huisarts en desgewenst herzien. De doktersassistenten doen zelfstandig spreekuur, onder supervisie van de huisarts. Het 5-minuten consult is een gezamenlijk spreekuur van de huisarts en de doktersassistent.

  Verpleegkundigen

  In onze praktijk werken 2 verpleegkundigen (POH-S). De verpleegkundigen begeleiden mensen met diabetes mellitus type 2, (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, longziektes (astma/COPD) en kwetsbare ouderen. Er wordt gestructureerde zorg verleend op basis van richtlijnen, die regionaal worden aangeboden door de B.V. Chronische Zorg Rivierenland (zie onder regio). De huisarts geeft aan of u in aanmerking komt voor het spreekuur van de verpleegkundige. Wanneer u wilt stoppen met roken, kunt u rechtstreeks een afspraak maken bij één van de verpleegkundigen.

  Praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

  De praktijkondersteuner GGZ begeleidt patiënten met psychische klachten, zoals depressies, angsten, relatieproblemen of problemen op het werk. De huisarts geeft aan of u in aanmerking komt voor het spreekuur van de POH-GGZ.

  Praktijkmanager

  Onze manager regelt veel zaken ter ontlasting van de huisartsen. Zij onderhoudt contacten met leveranciers, met de medewerkers binnen ons gezondheidscentrum en met collega’s binnen de andere  huisartsenpraktijken. Zij is het aanspreekpunt van de praktijk voor niet patiëntgebonden vragen.

  Lees meer

 • Bij het maken van een afspraak informeert de doktersassistent(e) altijd naar de reden van uw contact. Ze/hij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk in te schatten of er sprake is van een medische spoedsituatie. De doktersassistent(e) is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Patiënten zijn ingeschreven bij de praktijk en kunnen bij alle vier de huisartsen terecht. U kunt uw voorkeur voor een huisarts aangeven bij telefonisch maken van een afspraak. Wanneer het consult niet kan wachten, komt u bij de eerst beschikbare huisarts terecht.

 • Uw huisarts kan u het beste helpen op de praktijk. De spreekkamers en behandelkamer zijn hiertoe uitgerust en er is een doktersassistent(e) aanwezig. Indien u ernstig ziek bent en niet naar de praktijk kunt komen, zal de doktersassistent(e) een huisbezoek afspreken.

 • Indien u een onderzoek heeft laten doen, is het de bedoeling dat u ons zelf belt voor de uitslag, tenzij de huisarts dit anders heeft aangegeven.
  De meeste bloed- of röntgenuitslagen zijn na 3 werkdagen bij ons bekend. Soms duurt dat langer, bijvoorbeeld bij een kweek of een uitstrijkje.

 • De huisartsenzorg wordt volledig vergoed door uw basisverzekering. Huisartsenzorg gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg op de huisartsenpost.

  Wanneer aanvullend onderzoek nodig is, gaan de kosten hiervan eerst van uw eigen risico af. Het eigen risico is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt. Uw zorgkosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor medicatie en voor afspraken in het ziekenhuis. Meer informatie vindt u hier.

  De aanvullende onderzoeken die regelmatig worden aangevraagd door de huisarts zijn: bloedonderzoek, röntgendiagnostiek en kweken. Uw zorgverzekering zorgt voor de financiële afhandeling hiervan.

  Patiënten vragen ons regelmatig vooraf wat de kosten zijn voor een bepaald onderzoek. We hebben geprobeerd hier goede informatie over te vinden. Echter dit is niet mogelijk omdat de kosten van onderzoek en de afspraken hierover verschillen per zorgverzekeraar en per individuele zorgpolis

 • U kunt dit het best doorgeven via het patiënten portaal, mijngezondheid.net

 • Indien u zich heeft ingeschreven bij een andere huisarts, kunt u dat telefonisch aan ons doorgeven. Uw nieuwe huisarts zal uw dossier bij ons opvragen. Indien u ons toestemming geeft voor uitschrijving, zorgen wij voor de digitale overdracht van uw dossier.