« terug naar vorige pagina

Mijn dossier

Registeren Mijngezondheid.net
Inloggen MijnGezondheid.net

Vanuit onze website kunt u nu nog eenvoudiger gebruik maken van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Dit is een beveiligde, digitale toegang voor communicatie met de huisartsen en medewerkers van Huisartsenpraktijk De Weide. MijnGezondheid.net is beschikbaar vanaf 16 jaar en ouder, vanwege wet- en regelgeving niet voor jongere kinderen.

Wat moet u doen om gebruik te kunnen maken van MijnGezondheid.net:
• Een DigiD aanvragen op www.digid.nl om veilig te kunnen inloggen (als u deze nog niet eerder hebt aangevraagd voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte of voor andere zorginstellingen).
• Registreren bij MijnGezondheid.net via onze website. U krijgt een bevestiging via de e-mail.

Nu kunt u in het vervolg makkelijk inloggen via hpdeweide.nl en:
Inzage medisch dossier: Via MijnGezondheid.net is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in volgende punten: laboratoriumuitslagen, lichamelijk onderzoek, toegangslogboek, verslaglegging, overgevoeligheden en bijzonderheden, mijn documenten, actueel medicatieoverzicht . 
• Een e-consult aanvragen: online, 24 uur per dag een vraag aan ons stellen. U krijgt via dit portaal een antwoord van ons. Wij hopen dat u hier veel gebruik van gaat maken voor algemene vragen en klachten waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is. Voor dringende zaken kunt u ons telefonisch benaderen.
Herhaalrecepten aanvragen. De oude methode, via de oude website, komt hiermee te vervallen.

Nieuw: de MedGemak app
U kunt uw e-health zaken  nu nog eenvoudiger regelen door gebruik te maken van de MedGemak app via uw telefoon, waar en wanneer u maar wilt.
Meer informatie vindt u hier.

Bekijk hieronder de algemene informatie-video ‘MijnGezondheid.net’.

 

 

Uw medische gegevens delen:

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Wilt u toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt?

Ga dan naar de website www.ikgeeftoestemming.nl. U kunt daar uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.

Ga naar de website om uw toestemming te regelen