Praktijkaccreditatie

  • De praktijk wordt jaarlijks bezocht door deskundigen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Daarbij wordt onder andere gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiëntentevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronische ziekten (COPD, diabetes, hart- en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur en dergelijke.

    We blijven door middel van dit traject continu bezig met verbeterprojecten, zowel achter de schermen in onze praktijkorganisatie als in de directe patiëntenzorg. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een enquete in te vullen. Die gebruiken we om er achter te komen wat u belangrijk vindt.

    Meer informatie over wat praktijkaccreditering precies inhoudt kunt u vinden op www.praktijkaccreditering.nl.