Keuringen en medische verklaringen

 • De huisartsen voeren zelf geen keuringen uit in de huisartsenpraktijk. Voor keuringen, zoals bijvoorbeeld voor het verlengen van uw rijbewijs, kunt u terecht bij een onafhankelijk arts. In onze regio kunt u contact opnemen met:

  Regelzorg
  Rietveldseweg 31, Culemborg
  088 – 2323300
  www.regelzorg.nl

  Huisartspraktijk De Meer
  De Raaf 11, 4102 DG Culemborg
  0345 512 580

  Voor een sportkeuring, kunt u terecht bij het  Sport Medisch Adviescentrum te Utrecht

  Gevestigd in het Universitair Sportcentrum Olympos op de Uithof
  Uppsalalaan 3
  3584 CT Utrecht
  Telefoon: 030 253 30 77
  admin@smautrecht.nl

 • Wij houden ons aan het advies dat de KNMG* geeft voor artsen:

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

  U kunt hier de KNMG verklaring downloaden en uitprinten.

  * KNMG: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering ter Geneeskunst

 • Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

  Wilt u toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt?

  Ga dan naar de website www.ikgeeftoestemming.nl. U kunt daar uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.

  Ga naar de website om uw toestemming te regelen